Stichting Katholiek Onderwijs ArubaDe Stichting


!!WEBSITE UNDER CONSTRUCTION!!


Met inachtneming van haar statuten streeft SKOA naar de ontplooiing van goed en verantwoord rooms-katholiek onderwijs, zulks voor wat betreft het kleuter-, basis-,buitengewoon basis- en voortgezet onderwijs.

De S.K.O.A. wordt geopereerd vanuit een onderwijsbureau, bestaande uit :
een bestuur;
de directie;
het bureaupersoneel.

Onder de S.K.O.A. vallen 48 scholen die onderwijs bieden op de niveaus zoals opgesomd in bovenstaande doelstelling.

 

Zoeken

“Educashon na e bienestar di nos muchanan…”


SKOA Aruba

Copernicusstraat 11 PO. Box 1065
Oranjestad
Aruba
Tel.: (297) 821848
Fax: (297) 820780
E-mail : info@skoa.aw